• English
  • Polish
 home.png strona domowa
kontakt.png
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Nowy Numer

 

RYNKI ALKOHOLOWE
Nr 4 (277)
kwiecień 2018

   okl-2018-04.jpg
 
RTD, czyli drinki gotowe do spożycia Drukuj Email
indicator.jpgNiskoprocentowe drinki gotowe do spożycia choć wciąż stanowią niewielki segment rynku, to jednak systematycznie podbijają zagraniczne rynki i stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Trunki z dodatkiem soków, czy innych napojów kupowane są przede wszystkim przez młodych ludzi.

Najlepiej znane gotowe drinki niskoprocentowe
Badania przeprowadzane cyklicznie przez CBM Indicator obejmują cały segment wyrobów alkoholowych, w tym także zwyczaje i preferencje nabywcze klientów dotyczące RTD. W teście spontanicznej znajomości marek tego typu produktów żaden nie uzyskał wyniku powyżej 20%.
Na 1. miejscu tradycyjnie już znajduje się Smirnoff Ice (19,5%). Warto od razu zaznaczyć, że popularność tego trunku powoli, lecz systematycznie wzrasta w porównaniu z badaniami z ostatnich lat.
Na 2. miejscu w teście spontanicznej znajomości znalazł się drink Cin&Cin (14,6%), natomiast bardzo rozpowszechniona w krajach zachodniej Europy marka Bacardi Breezer w naszym rankingu zajęła 3. pozycję z wynikiem 10,6%. W teście znajomości wspomaganej również zdecydowanie zwycięża Smirnoff Ice – przed Cin&Cin i Bacardi Breezer. Porównując odpowiedzi w teście znajomości spontanicznej i wspomaganej, widzimy, że wyniki niemal się pokrywają. Szczegółowe dane na temat spontanicznej i wspomaganej znajomości marek drinków niskoprocentowych znajdują się na wykresie 1.

indicator-1.png

Zwyczaje konsumpcyjne i zakupowe
Drugi zestaw pytań miał na celu scharakteryzowanie zwyczajów, które są związane z konsumpcją napojów alkoholowych. Respondenci odpowiadali na pytania o spożywane najczęściej marki alkoholi, preferowane smaki, miejsca spożywania, a także marki, które byliby skłonni polecić innym konsumentom. Osoby deklarujące picie alkoholu zostały zapytane o rodzaje trunków wysoko- i niskoprocentowych, które pili w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Najpopularniejszymi alkoholami okazały się piwa, spożywane przez trzy czwarte osób pijących alkohol (74,4%) oraz wódki czyste, które pije połowa tej grupy respondentów (50,2%). Jedna czwarta pije wina półsłodkie i słodkie (23,5%), a jedna piąta wina wytrawne i półwytrawne (20,2%).
Następnie badani zostali poproszeni o odpowiedź, jakie spośród marek alcopopów kupują najczęściej. Znów na 1. miejscu znalazł się Smirnoff Ice. W kategorii ready-to-drink respondenci najczęściej wybierają właśnie tę markę. Niemal co drugi amator tego typu trunków kupuje tę butelkę. Na 2. miejscu znalazł się Bacardi Breezer wybierany przez co trzeciego spośród badanych. Natomiast następną pod względem popularności marką nabywaną przez amatorów RTD jest Eristoff Ice – 21,6% wskazań. Szczegółowe dane na temat marek RTD spożywanych najchętniej przez polskich konsumentów znajdziemy na wykresie 2.

indicator-2.png

Sposób dokonywania zakupu
Respondenci prezentują podobne zachowania przy zakupie różnych rodzajów alkoholi.
Najczęściej nabywane są różne towary, ale o podobnej jakości. Tak się dzieje w przypadku wina (44,0%), wódek (50,8%) oraz piwa (42,3%).
Większe przywiązanie do jednej marki, kupowanej bez względu na cenę (klienci typu long-loyals), badani wykazują w odniesieniu do whisky (32,4%), brandy, winiaków, koniaków (30,3%) i RTD (43,3%). Dane na wykresie nr 3.

indicator-3.png

Drinki z rekomendacją
Zdecydowana większość pijących napoje RTD byłaby gotowa zarekomendować innym przede wszystkim napój Smirnoff Ice. Poleca go najwięcej (43%) badanych.
Znaczna część respondentów rekomenduje innym także Bacardi Breezer – niemal 30% oraz Cin&Cin. Marka Smirnoff Ice jest nie tylko najczęściej wymieniana w badaniach znajomości spontanicznej i wspomaganej, lecz też najchętniej kupowana i polecana z tej grupy trunków (wykres nr 4).

indicator-4.png


Weryfikacja poziomu lojalności wobec ulubionej marki
Działania, jakie podejmuje klient w sytuacji, gdy stwierdza brak zwykle kupowanej marki na półce sklepowej, dobrze charakteryzuje nie tylko tę konkretną okoliczność, ale jest też wskaźnikiem przywiązania do poszukiwanych produktów.
Aby odtworzyć zachowanie respondentów w warunkach out-of-stock, poproszono ich o określenie tego, co robią, stając przed taką sytuacją. Pytania o podejmowane decyzje w sytuacji braku zwykle kupowanej marki zadano oddzielnie dla każdej z siedmiu wyróżnionych grup towarowych respondentom, którzy deklarują dokonywanie zakupu produktów z poszczególnych segmentów.
W przypadku wina i wódki na pierwszych dwóch miejscach respondenci wskazują na zakup innej marki w tej samej cenie lub o podobnym smaku.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku: brandy, winiaków, koniaków, a także piwa.
Jeśli chodzi o whisky, innych mocnych napojów alkoholowych oraz RTD, badani raczej udają się do innego sklepu po swoją ulubioną markę. Analizy porównawcze wskazują ponadto, że poziom lojalności klientów nabywających RTD jest w porównaniu z zachowaniami amatorów innych trunków relatywnie wysoki. Ponad 46% ankietowanych zapytanych o zachowanie w sytuacji braku swoich ulubionych trunków, albo czeka cierpliwie na dostawę, albo szuka swojej ulubionej marki w innym sklepie (wykres nr 5).

indicator-5.png


Czynniki wyboru marki
Respondenci kupujący napoje alkoholowe odpowiadali na pytanie o kluczowe czynniki przy wyborze towarów. Zostali oni poproszeni o wskazanie maksymalnie trzech elementów.
Badani wskazują na wagę czynnika ceny i jakości. To najczęściej wybierana odpowiedź przy wszystkich kategoriach. W przypadku RTD cena jest najważniejsza dla 33,3% respondentów, na jakość wskazało 26,7% badanych i dokładnie tyle samo osób odpowiedziało, że równie ważna jest jakość, jak i cena określonego produktu.
Poza relacją ceny do jakości, czynnikiem decydującym o zakupie danego rodzaju alkoholu jest przede wszystkim smak. Taki powód zakupu podali nabywcy: win (59,9%), wódki (57,5%), whisky (55,9%), innych mocnych alkoholi (61,7%) i piwa (70,2%). W przypadku brandy i RTD najistotniejszym czynnikiem decydującym o wyborze okazało się przyzwyczajenie (wykres nr 6).

indicator-6.png

Badanie rynku napojów alkoholowych w Polsce przeprowadzone zostało przez CBM INDICATOR. Badaniu poddano reprezentatywną losowo-warstwową próbę dorosłych mieszkańców Polski. Łącznie przebadano 1023 respondentów, przy pomocy bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych face-to-face.

Jan Garlicki
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

Rynki Alkoholowe, 7/2008

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
     

 

© 2018 Rynki Alkoholowe