• English
  • Polish
 home.png strona domowa
kontakt.png
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Nowy Numer

 

RYNKI ALKOHOLOWE
Nr 4 (277)
kwiecień 2018

   okl-2018-04.jpg
 
Wódki czyste - 2008/2009 Drukuj Email
indicator.jpgUpodobanie Polaków do mocnych napojów alkoholowych, a szczególnie do wódek czystych i białych gatunkowych potwierdzają kolejne badania. Ostatnie wyniki wykazują, że te są wciąż bardzo popularnym alkoholem w Polsce i pod względem częstotliwości spożycia plasują się na drugim miejscu za najchętniej spożywanym piwem. Warto zaznaczyć, że w porównaniu z poprzednim rokiem popularność wódek czystych i białych gatunkowych się zmniejszyła. Pod koniec roku 2008 niewiele ponad 31% osób deklarowało, że spożywa wódki czyste, podczas gdy rok wcześniej – 50%.

Tabela 1.
Częstotliwość

indic-01.png

*Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi
**Pytanie zadano respondentom, którzy piją alkohol

Wykres 1.
Spożycie wódek – porównanie 2007 z 2008
- Które z wymienionych poniżej alkoholi pił/a Pan(i) w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

indic-02.png

*Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi
**Pytanie zadano respondentom, którzy piją alkohol

Bols spontaniczny, Sobieski wspomagany
Najnowszy cykl badań potwierdził dominującą pozycję marki Bols w kategorii wódek białych i wódek w ogóle. Zwycięża on w testach spontanicznej znajomości marek. Respondentów poproszono najpierw, by wymienili znane im marki wódek. Pytanie miało charakter otwarty, a każdy z badanych mógł wymienić kilka marek. W toku badania okazało się, że największa liczba osób wymieniła Bolsa – 41,8%. Druga pod względem wysokiej spontanicznej znajomości wódka Finlandia otrzymała 33,8% wskazań. Trzecią najczęściej spontanicznie wymienianą marką okazała się wódka Sobieski z wynikiem 30,3% wskazań. Trzeba jednak zaznaczyć, ze właśnie Sobieski osiągnął najwyższy i to zdecydowanie lepszy od innych marek wynik w kategorii znajomości wspomaganej (85,1%).

Wykres 2.
Test znajomości spontanicznej i wspomaganej wódek w 2008 roku
- Jakie marki wódek Pan(i) zna?
- Czy zna Pan(i) następujące marki wódek?

indic-03.png

*Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia wielu odpowiedzi
**Pytanie zadano tym respondentom, którzy piją alkohol lub go kupują
***Tabela prezentuje wyniki dla pierwszych 11 marek

Marki najbardziej lubiane i najchętniej spożywane
Według deklaracji respondentów najnowszej tury badań CBM Indicator, marka Bols pozostaje nadal najpopularniejsza w testach spontanicznej znajomości, a także jest najchętniej spożywaną z wódek białych i czystych gatunkowych – wybiera ją 32,7%. Warto jednak stwierdzić, że liczba nabywców tego trunku nieco spadła w porównaniu z wynikami wcześniejszymi. Wódkę Bols preferuje obecnie co trzeci klient, podczas gdy zaledwie dwa lata wcześniej produkt ten wybierał co drugi. Znacznie niższe wskazania otrzymała druga z najchętniej spożywanych wódek – Wyborowa – niemal równo o 10 punktów procentowych mniej wskazań od lidera (23,5%). Trzecią pozycję zajęła marka Absolwent z wynikiem 21,8%.

Wykres 3.
Najczęściej spożywane wódki czyste i białe gatunkowe w 2008 roku
- Jakie marki wódek pije Pan(i) najczęściej z wybranych rodzajów? Proszę wskazać 2 najczęściej wybierane.

indic-04.png

*Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia wielu odpowiedzi
**Pytanie zadano tym respondentom, którzy piją alkohol lub go kupują
***Tabela prezentuje wyniki dla pierwszych 13 marek

Innym polecamy Finlandię
Jak wynika z kolejnej tury badań dotyczących rynku alkoholi mocnych w Polsce, deklaracje dotyczące najchętniej wybieranych przez respondentów do spożycia marek alkoholi mocnych niezupełnie pokrywają się z markami wódek, które skłonni byliby polecić znajomym. Chociaż najchętniej spożywaną marką jest Bols, to najchętniej polecaną jest Finlandia – tak uważa 26,9%. Według deklaracji respondentów marka ta znalazła się dopiero na szóstym miejscu spośród preferowanych trunków. Drugie i trzecie ex aequo miejsce na liście najbardziej godnych polecenia wódek zajęły Absolwent i Bols z identycznym wynikiem 20,9% wskazań.

Wykres 4.
Najczęściej polecane marki wódki w 2008 roku
- Jakie marki wódki byłby(łaby) Pan(i) skłonny(a) polecać innym? Proszę wymienić po dwie.

indic-05.png

*Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia wielu odpowiedzi
**Pytanie zadano tym respondentom, którzy piją alkohol lub go kupują
***Wyniki dla pierwszych 13 marek

Najlepiej opakowane i najbardziej dostępne
Analiza porównawcza wyników badań z roku 2007 i 2008 pozwala nam zaprezentować opinie respondentów na temat najlepiej ich zdaniem opakowanych, najłatwiej dostępnych wódek na polskim rynku. Badani mieli do dyspozycji pięciostopniową skalę ocen. Najwyższą ocenę, w kategorii wygląd osiągnęła Finlandia ze średnią 4,44, na drugim miejscu znalazła się wódka Bols, trzecią pozycję zajęła Wyborowa, której wygląd został w porównaniu z minionym rokiem oceniony znacznie lepiej (średnia 4,08 wobec 3,44 w 2007 roku). Niemal wszystkie, spośród kilkunastu najpopularniejszych marek wódek zostały pod względem opakowania ocenione lepiej niż w poprzednim roku. Wyjątek stanowi Extra Żytnia.

Wykres 5.
Średnia ocena dla opakowania wódek – porównanie 2007 z 2008
- Jak Pan(i) ocenia poniższe marki wódek pod względem opakowania? Oceny proszę dokonać na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „oceniam zdecydowanie negatywnie”, a 5 – „oceniam zdecydowanie pozytywnie”.

indic-06.png

*Pytanie zadano tym respondentom, którzy piją alkohol lub go kupują

Wykres 6.
Średnia ocena dla dostępności wódek – porównanie 2007 z 2008
- Jak Pan(i) ocenia poniższe marki wódek pod względem dostępności? Oceny proszę dokonać na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „oceniam zdecydowanie negatywnie”, a 5 – „oceniam zdecydowanie pozytywnie”.

indic-07.png

*Pytanie zadano respondentom, którzy piją alkohol lub go kupują

Finlandia lepsza, Bols nieco gorszy
Wśród pytań zawsze pojawiających się w cyklicznych badaniach CBM Indicator są też te mające przynieść odpowiedzi na pytania, jakie czynniki mają największe znaczenie przy wyborze danej marki wódki, jak oceniają smaki poszczególnych wódek, który spośród trunków cieszy się, ich zdaniem większym prestiżem niż inne. Analizy porównawcze wyników badań na ten temat z roku 2008 i 2007 przyniosły ciekawe odpowiedzi. Otóż w porównaniu z minionym rokiem zdecydowanie wzrosły oceny smaku marek Finlandia i Wyborowa, Absolut i Chopin natomiast nieco spadł, w opinii badanych smak wódek Bols i Smirnoff. Analiza porównawcza prestiżu poszczególnych marek wódek pozwala stwierdzić, że w opinii respondentów, wraz z lepszym smakiem podniósł się prestiż marek: Finlandia, Absolut i Wyborowa. Marka Chopin została pod względem prestiżu oceniona identycznie jak w 2007 roku.

Wykres 7.
Średnia ocena dla smaku wódek – porównanie 2007 z 2008
- Jak Pan(i) ocenia poniższe marki wódek pod względem smaku? Oceny proszę dokonać na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „oceniam zdecydowanie negatywnie”, a 5 – „oceniam zdecydowanie pozytywnie”.

indic-08.png

*Pytanie zadano respondentom, którzy piją alkohol lub go kupują

Wykres 8.
Średnia ocena dla prestiżu wódek – porównanie 2007 z 2008
- Jak Pan(i) ocenia poniższe marki wódek pod względem prestiżu? Oceny proszę dokonać na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „oceniam zdecydowanie negatywnie”, a 5 – „oceniam zdecydowanie pozytywnie”

indic-09.png

*Pytanie zadano tym respondentom, którzy piją alkohol lub go kupują

Wykres 9.
Średnia ocena dla dopasowania do ideału wódek – porównanie 2007 z 2008
- Jak Pan(i) ocenia poniższe marki wódek pod względem dopasowania do ideału wódek? Oceny proszę dokonać na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „oceniam zdecydowanie negatywnie”, a 5 – „oceniam zdecydowanie pozytywnie”.

indic-10.png

*Pytanie zadano tym respondentom, którzy piją alkohol lub go kupują

Wykres 10.
Charakterystyka wódek pod względem wybranych cech – 2008 (N=67)
- Jaką opinię ma Pan(i) o poniższych markach wódek? Proszę wskazać, która z podanych cech pasuje do danej wódki.

indic-11.png

*Pytanie zadano tym respondentom, którzy piją alkohol lub go kupują
**Na wykresie umieszczono trzy wódki o najwyższych wskazaniach pod względem każdej z cech


Centrum Badań Marketingowych INDICATOR zrealizowało XXVI turę badania zwyczajów i zachowań klientów na rynku napojów alkoholowych w Polsce. Sondaż ten przeprowadzono na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski – 1100 osób. Badanie odbyło się w pierwszej połowie grudnia 2008 roku.


Jan Garlicki
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

Rynki Alkoholowe, 1/2009

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
     

 

© 2018 Rynki Alkoholowe