• English
  • Polish
 home.png strona domowa
kontakt.png
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Nowy Numer

 

RYNKI ALKOHOLOWE
Nr 5 (278)
maj 2018

   okl-2018-05.jpg
 
Zwyczaje i zachowania klientów na rynku wódki Drukuj Email
indicator.jpgCentrum Badań Marketingowych INDICATOR w grudniu 2007 roku przeprowadziło kolejną, XXV turę badania zwyczajów i zachowań klientów na rynku napojów alkoholowych. Badanie zostało zrealizowane na próbie liczącej 1000 klientów. Próba badawcza miała charakter kwotowy i jest reprezentatywna dla ogółu dorosłej ludności Polski mieszkającej w miastach. 

W kategorii wódek białych i w kategorii wódek w ogóle marka Bols nadal jest na czele zarówno w testach spontanicznej i wspomaganej znajomości marek, jak również wśród najchętniej spożywanych alkoholi mocnych.

Wspomagana i spontaniczna znajomość marek wódek
Test znajomości wódek pozwolił wskazać najpopularniejsze produkty w świadomości polskich klientów. Respondentów poproszono najpierw, by wymienili znane im marki wódek. Pytanie miało charakter otwarty, a każdy z uczestników badania mógł wymienić kilka marek. W toku badania okazało się, że najwięcej osób podało nazwę Bols. Można stanowczo stwierdzić, że ta marka wyróżnia się wyjątkowo silnym zakorzenieniem w świadomości badanych. Spontanicznie wymienia ją blisko połowa badanych (48,4%). Zaznaczyć też należy, że czołowa pozycja tej marki, jako najbardziej znanej wśród konsumentów, utrzymuje się od wielu lat. Druga pod względem spontanicznej znajomości marka – Absolwent – otrzymała mniej o ponad 7 punktów procentowych wskazań, a tuż za nią znalazła się wódka Luksusowa – obie te marki są spontanicznie rozpoznawane przez około 40% badanych. Na czwartej, piątej i szóstej pozycji znalazły się kolejno marki: Smirnoff, Wyborowa i Finlandia, które – co warto zaznaczyć – rozpoznawane są spontanicznie przez ponad 30% osób pijących. W pierwszej dziesiątce testu najbardziej znanych marek wódek znalazł się tylko jeden produkt spoza grupy alkoholi czystych wysokogatunkowych – wódka kolorowa, Żubrówka, którą wymienia co czwarty badany (26,1%). Dziesiąte miejsce na liście najpopularniejszych wódek, z wynikiem 22,4%, zajmuje Extra Żytnia.
W teście wspomaganej znajomości marek wódek najwyższe wskazania uzyskały także Bols i Luksusowa – te produkty wymieniło trzy czwarte respondentów. Niemal równie wysoką liczbę wskazań osiągnęły też Wyborowa i wspomniana Żubrówka, która w teście znajomości wspomaganej znalazła się na wysokiej czwartej pozycji. Szczegółowe dane dotyczące spontanicznej i wspomaganej znajomości marek wódek przedstawia wykres 1.

indicator-1.png

Najchętniej spożywane marki wódek czystych i białych gatunkowych, ulubione miejsca ich spożywania
Osoby pijące wódki czyste i białe gatunkowe stanowią 50,2% spośród wszystkich konsumentów napojów alkoholowych. Badani deklarują, że najchętniej sięgają po markę Finlandia lub Bols. W obu przypadkach ponad 20% respondentów przyznaje, że właśnie te produkty spożywają szczególnie chętnie. Pewnym zaskoczeniem może być wysoki odsetek osób twierdzących, że preferuje markę Finlandia, która należy do dosyć drogich wódek, ale prawdopodobnie wynika to z przekonania klientów o jakości i smaku tego produktu. Tuż za nimi uplasowała się marka Absolwent z wynikiem 19,2%, natomiast nieco niższe wskazania otrzymały marki Sobieski (16,2%) i Luksusowa (15,6%). Dokładniejsze informacje na temat dziesięciu najchętniej spożywanych w minionym kwartale przez Polaków wódek czystych, białych gatunkowych znajdują się na wykresie 2.

indicator-2.png

W kolejnym pytaniu respondenci proszeni byli o wskazanie miejsc, w których najczęściej piją poszczególne rodzaje alkoholi. O odpowiedź poproszono tylko tych uczestników badania, którzy deklarowali spożywanie danego rodzaju napojów alkoholowych. Najczęstszym miejscem konsumowania wódki jest dom. Najrzadziej pijemy wódkę na świeżym powietrzu. Na wykresie 3. zaprezentowany został rozkład odpowiedzi dotyczący ulubionych miejsc spożywania alkoholi. Wyniki sondażu po raz kolejny potwierdzają, że Polacy zdecydowanie najchętniej sięgają po mocny alkohol we własnym domu – tak odpowiada niemal 80% badanych, lub w domach swojej rodziny i przyjaciół (75,2%). Co piąty wybiera na miejsce konsumpcji wódki puby lub kluby (18,0%).

indicator-3.png

Najczęściej polecane marki wódki
Po serii pytań o miejsce najczęstszego spożywania poszczególnych typów trunków, respondenci odpowiadali na pytania o to, jakie marki napojów wysokoprocentowych polecają. Ankieterzy prosili o wskazanie polecanych przez badanych dwóch marek tych rodzajów alkoholi, jakie pili w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Okazuje się, że z wódek badani najchętniej poleciliby Luksusową (18,3% wskazań). W dalszej kolejności znalazły się: Absolut (16,1%), Bols (15,5%) oraz Finlandia (14,4%). Warto zaznaczyć, że na liście rankingowej 10 najczęściej polecanych marek z tej grupy alkoholi znalazło się aż 7 produktów polskich i tylko 3 marki międzynarodowe, czyli wspomniane już: Absolut, Finlandia oraz Smirnoff – z wynikiem 9,3% wskazań. Dokładne dane przedstawione zostały na wykresie 4.

indicator-4.png


Zwyczaje zakupowe
Pytania z tego segmentu miały na celu prześledzenie warunków nabywania alkoholi, takich jak: rodzaj kupowanych marek alkoholi, miejsce zakupu, sposób dokonywania zakupu itp. Respondenci pytani o kupowane w ciągu ostatnich trzech miesięcy napoje alkoholowe, udzielili odpowiedzi podobnych, jak przy pytaniu o spożywane rodzaje alkoholi. Prawie trzy czwarte badanych kupowało w tym czasie piwo (74%), ponad połowa – czystą i białą wódkę (50,4%), prawie jedna piąta – wina słodkie i półsłodkie. Spośród osób regularnie nabywających alkohol coraz liczniejszą grupę stanowią klienci, którzy przyznają, że przy zakupie zwracają uwagę na to, czyjej produkcji jest alkohol. Jak wynika z najnowszego sondażu najlepszymi producentami alkoholi są: V&S Luksusowa Zielona Góra SA (23,4% wskazań), na drugim miejscu Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o. (22,6%), natomiast trzecią pozycję zajął producent Sobieski Sp z. o.o. (21,9%). Kolejne miejsce przypadło ŚWWG Pol­mos SA z Bielska-Białej i Wyborowej SA z Poznania. Dokładniejsze dane na temat najlepszych producentów alkoholi w opinii klientów znajdują się w tabeli 1.

indicator-8.png


Ponad połowa konsumentów alkoholi mocnych ma zwyczaj kupowania kilku marek podobnej jakości. Można ich nazwać znanym w marketingu określeniem – rotators, czyli klientami zmieniającymi marki w obrębie grupy wybranych. Mniej liczny jest zespół lojalnych wobec jednej marki wódki. Szczegółowe dane zostały przedstawione na wykresie 5.

indicator-5.png


Ważna jest zarówno cena, jak i jakość wódki, a najlepszą formą promocji okazuje się zwiększenie opakowania.
Od pewnego czasu wiadomo, że dla klientów kupujących wódkę bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wybór marki jest cena. Można też zaobserwować, że coraz bardziej zaczyna liczyć się jakość wódki. Z ostatniego badania przeprowadzonego pod koniec 2008 roku wynika, że najliczniejsza wśród nabywców wódki jest grupa osób, która zwraca uwagę zarówno na cenę, jak i jakość tego napoju alkoholowego. Takich klientów jest ponad 40%. Szczegółowe dane zawiera wykres 6.

indicator-6.png


Klienci, wypowiadając się na temat promocji, stwierdzili, że najbardziej oczekiwaną przez nich formą jest działanie promocyjne polegające na zwiększeniu wielkości butelki (przy pozostawieniu ceny alkoholu). Taką formę promocji preferuje ponad 30% konsumentów wódki. Kolejne oczekiwane formy promocji to: okresowe obniżenie ceny, oferowanie drugiego opakowania wódki w niższej cenie oraz dołączenie do opakowania gratisowych dodatków, typu: kieliszki, szklaneczki czy sok owocowy. Takie rozwiązania popiera około 15 - 26% uczestników badania. Szczegółowe dane na ten temat zawiera wykres 7.

indicator-7.png


Jan Garlicki
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

Rynki Alkoholowe, 2/2008
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
     

 

© 2018 Rynki Alkoholowe