Sprzedaż cydru oraz drinków w sklepach małoformatowych i w supermarketach
Cydry oraz drinki, czyli tzw. napoje RTD, należą do kategorii, które mają marginalne znaczenie w rynku alkoholi. Obie kategorie cechuje sezonowość z najwyższymi wzrostami wolumenu sprzedaży przypadającymi na miesiące letnie, przy czym w przypadku cydrów jest ona bardziej zauważalna. W okresie czerwiec 2016 – maj 2017 zarówno w sklepach małoformatowych do 300 m2, jak i w supermarketach (sklepach o powierzchni 300-2500 m2) blisko 45% wygenerowanej wartości ze sprzedaży cydrów i drinków przypadało właśnie na okres od czerwca do września. W tych miesiącach liczba transakcji zawierających cydry lub drinki była nawet 1,5 raza wyższa w porównaniu do średniej z ostatnich 12 miesięcy w obu typach tych sklepów. Udział cydrów i drinków w wartości sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach małoformatowych oraz także w większych placówkach nie przekracza 1%. W placówkach o większej powierzchni sytuacja ma się nieco lepiej, gdyż prawie wszystkie sklepy prowadzące sprzedaż alkoholi posiadają na swoich półkach cydr, a średnia liczba wariantów tego trunku w maju 2017 r. wynosiła 8.
Rynki Alkoholowe, 7/2017