Cydry i drinki gotowe na wszystko
W przypadku gotowych drinków niskoprocentowych (ang. RTD – ready to drink) najlepszy wynik w teście spontanicznej znajomości osiągnęła marka Sobieski Impress (12%), Smirnoff Ice (7%) oraz Bacardi Breezer (6%). Te same marki osiągnęły także najwyższe wyniki w teście znajomości wspomaganej – liderem ponownie był Sobieski Impress (30%), a tuż za nim uplasowały się Smirnoff Ice (29%) i Bacardi Breezer (24%). Pozostałe marki były wskazywane spontanicznie tylko przez pojedynczych respondentów badania CBM Indicator. Interesujący jest przypadek Finlandii Frost, która choć w teście znajomości wspomaganej znalazła się poza pierwszą piątką (17%), w badaniu znajomości spontanicznej znalazła się tuż za podium (3%).
W przypadku cydrów, wyniki są bardzo podobne do tych, co w ubiegłych latach. Niekwestionowanym liderem, wskazanym spontanicznie przez blisko połowę respondentów jest Cydr Lubelski (46%). Również znajomość wspomagana tej marki jest najwyższa wśród marek cydrów (68%). Jest to znakomity wynik na tle konkurencji. Drugim najpopularniejszym cydrem jest Somersby, który w teście znajomości spontanicznej uzyskał wynik o blisko osiem razy niższy (6%). Choć w przypadku testu znajomości wspomaganej wskazywany został przez połowę respondentów (50%), to wciąż jest to wynik niezagrażający pozycji Cydru Lubelskiego. Pozostałe marki cydrów osiągnęły przeszło dwukrotnie niższe wyniki – trzecią pozycję zajmuje Warka Cider, która w teście znajomości spontanicznej uzyskała 4%, a w teście znajomości wspomaganej – 19%.
Rynki Alkoholowe, 7/2017