Oficjalnie w AICV
Walne Zgromadzenie AICV – organizacji producentów cydrów i win owocowych Unii Europejskiej – podjęło uchwałę o przyjęciu Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa w poczet członków. Oznacza to dla polskiej organizacji udział w międzynarodowej dyskusji, wymianę doświadczeń i budowę relacji wzmacniających pozycję branży. AICV jest organizacją utworzoną w 1968r. W Brukseli. Jej główne cele to reprezentacja interesów branży w instytucjach Unii Europejskiej, podejmowanie inicjatyw służących promocji cydrów i win owocowych oraz budowa przestrzeni do kooperacji czy wymiany doświadczeń pomiędzy członkami. W jej skład wchodzą organizacje reprezentujące producentów poszczególnych krajów unijnych oraz duże międzynarodowe koncerny rozwijające w ostatnich latach produkcję cydrów (Heineken International, Carlsberg, C&C Group). W ostatnim czasie AICV opracowało Code of Practice, będące manifestem wspólnej opinii członków, zgodnie z którą troska o wysoką jakość produktów oraz otwartość na innowacje stanowią podstawę rozwoju rynku. Pierwsza okazja do wymiany doświadczeń był udział polskiej delegacji w pierwszym globalnym sympozjum dotyczącym tematyki cydrów – Global Cider Forum we Frankfurcie.
Rynki Alkoholowe, 10/2017