Sprzedaż wina stołowego w sklepach małoformatowych do 300 m2
Wina stołowe, rozumiane jako niewzmacniane i niearomatyzowane wina gronowe, są największym segmentem spośród całej kategorii, do której należą również te musujące i szampany, deserowe, wermuty oraz napoje winopodobne. We wrześniu 2017 r. w sklepach małoformatowych do 300 m2 odpowiadały one za blisko 1/3 całego sprzedanego wolumenu wszystkich win. Podobnie jak wina deserowe czy musujące, pod względem wygenerowanej wartości, cechuje je dynamiczny rozwój.
W okresie od października 2016 r. do września 2017 r. obroty sklepów małoformatowych wygenerowanych ze sprzedaży wina stołowego były wyższe o 10% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, a sprzedany wolumen tego segmentu wzrósł w tym czasie o 6%. Większe wzrosty wartościowe odnotowano tylko dla wina musującego (wzrost o 16%) oraz dla wina deserowego – wzrost o 48%. Tak duży skok tego ostatniego segmentu był spowodowany głównie za sprawą marki Carlo Rossi Refresh. Pojawiła się ona w sprzedaży w sklepach małego formatu we wrześniu 2017 r.
Rynki Alkoholowe, 11/2017