Sprzedaż wina musującego i szampanów w sklepach małoformatowych do 300m2
Wino musujące i szampany spośród całej kategorii win wyróżniają się największą sezonowością sprzedaży – w 2016 r. w sklepach małoformatowych do 300m2 blisko 30% sprzedanego wolumenu przypadło na grudzień (szczególnie na tydzień poprzedzający zabawę sylwestrową). Nie oznacza to jednak, że klienci sklepów małoformatowych nie sięgają po tego typu trunki w pozostałych miesiącach.
Z roku na rok w placówkach małego formatu zauważalna jest zwiększona sprzedaż także poza sezonem. W okresie od stycznia do października 2017 r. sprzedany wolumen zwiększył się o prawie 6% w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego, podczas gdy wygenerowana wartość była wyższa o około 11%.
Wina musujące i szampany, podobnie jak wina deserowe czy stołowe, pod względem wygenerowanej wartości ze sprzedaży i wolumenu, cechuje dynamiczny rozwój. Z danych CMR wynika, że w okresie od listopada 2016 r. do października 2017 r. obroty sklepów małoformatowych wygenerowanych ze sprzedaży wina musującego były wyższe o 14% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, a sprzedany wolumen tego segmentu w tym czasie wzrósł o 5%.
Rynki Alkoholowe, 12/2017