B±belkowe warsztaty
Najstarsze domy szampańskie zostały założone ponad 300 lat temu, w czasach gdy na dworze Polskim panowała dynastia Sasów, a wkrótce na tronie miał zasi±¶ć ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. To wła¶nie za jego czasów w księgach wielu magnatów polskich znajdujemy zamówienia potwierdzaj±ce, że szampan był obecny w Polsce od samego pocz±tku swojego istnienia. Różnorodno¶ć szampańskich b±belków jest ogromna. 300 domów szampańskich produkuje na ponad 33 tys. ha, warte 4,7 mld euro, 300 mln butelek rocznie. Ile spo¶ród nich trafia do Polski? 400 tys. butelek plasuje nasz kraj poza pierwsz± trzydziestk± szampańskich rynków. Poza Francj±, gdzie sprzedaje się rocznie ok. 150 mln butelek, największymi odbiorcami s± Brytyjczycy (ponad 31 mln butelek), Amerykanie (ponad 21 mln butelek) i Niemcy (ponad 12 mln butelek), a więc mieszkańcy najsilniejszych gospodarek ¶wiata.
Rynki Alkoholowe, 12/2017