Sprzedaż wódki w sklepach małoformatowych do 300 m2
Wódka odpowiada za prawie 9% obrotu w sklepach małoformatowych do 300 m2. W grudniu 2017 r. klienci typowego sklepu małoformatowego mogli wybierać spośród 49 wariantów wódek smakowych (o 5 więcej niż rok wcześniej) i 36 wariantów wódek czystych. Sprzedaż wódek w sklepach małoformatowych zdominowały dwie firmy – CEDC i Stock, które w 2017 r. odpowiadały łącznie za 75% wartości i wolumenu sprzedaży tej kategorii. W omawianym okresie CEDC umocnił się na pozycji lidera i zwiększył swoje udziały w całkowitej wartości sprzedaży wódek do prawie 44%. Stock pozostaje liderem w segmencie wódek smakowych, mimo iż systematycznie traci udziały na rzecz CEDC. W okresie od stycznia do grudnia marki firmy generowały łącznie 50% wartości sprzedaży we wspomnianej kategorii. W tym czasie udziały firmy Stock w sprzedaży wódki czystej pozostały na podobnym poziomie, co rok wcześniej.
Rynki Alkoholowe, 2/2018