Nowe stowarzyszenie
Pod koniec stycznia 2018 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. W jego trakcie przedstawiciele 25 browarów jednogłośnie zdecydowali o powołaniu organizacji i przyjęciu jej statutu. Główne cele stowarzyszenia skupiają się na reprezentowaniu wspólnych interesów, promocji i popularyzacji piwa rzemieślniczego, pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla producentów rzemieślniczych, zapewnieniu warunków sprzyjających aktywności zawodowej w zakresie produkcji piw rzemieślniczych. Prezesem PSBR został Marek Kamiński (Browar Kingpin).
Rynki Alkoholowe, 3/2018