Gin, rum, tequila
Wśród marek ginu najbardziej rozpoznawalny w Polsce jest Gin Lubuski. Niemal co trzeci spośród respondentów potrafi samodzielnie wskazać tę markę (test znajomości spontanicznej – 26%). Natomiast w teście znajomości wspomaganej prawie połowa respondentów deklaruje jej znajomość.
Spontaniczna znajomość najpopularniejszej marki rumu oscyluje w granicach kilkunastu procent. Najczęściej wskazywany przez respondentów Bacardi osiągnął wskaźnik znajomości spontanicznej wynoszący dokładnie 12%. Natomiast w teście znajomości wspomaganej rozpoznawalność tej właśnie marki zadeklarowała niemal połowa respondentów (48%). Na drugiej pozycji uplasował się rum Malibu osiągając w pomiarze znajomości wspomaganej dość wysoki wskaźnik, sięgający 39%. Ponad 20% respondentów wskazało w teście znajomości wspomaganej rumy: Havana Club, Captain Morgan czy Stock Rum.
W teście świadomości spontanicznej zaledwie dwie marki tequili są wskazywane przez respondentów: Sierra Tequila (11%) oraz Olmeca (9%). Natomiast w teście znajomości wspomaganej w pierwszej kolejności respondenci wskazali takie marki, jak: Sierra Tequila (36%), Sombrero (16%) oraz Olmeca (13%).
Rynki Alkoholowe, 4/2018