okl 2021 03


okl 2021 02

 

Trunki typu winiaki, koniaki i brandy mają swoich miłośników w różnych częściach świata. Jednak, jak pokazują wyniki analiz badań przeprowadzanych cyklicznie przez CBM Indicator, znajomość marek tego typu napojów alkoholowych jest dość niska wśród polskich konsumentów.
Prawie jedna czwarta (23%) konsumentów zadeklarowała, że piła koniaki, brandy i winiaki w ciągu ostatniego roku, zaś 14% –  w ciągu ostatniego miesiąca. Jak pokazują wyniki testu wspomaganej znajomości marek koniaków, brandy i winiaków, najbardziej znane to Napoleon (50%) i Metaxa (41%). Powyżej 20% wskazań otrzymały również Calvados (23%), Brandy Stock i Davidoff (po 23%), Henessy i Pliska (po 22% wskazań).

Natomiast wyniki znajomości spontanicznej pokazują, że marki koniaków, brandy i winiaków nie należą do powszechnie znanych. Podobnie jak i przy znajomości wspomaganej liderem jest Napoleon, znajomość którego deklaruje 16% konsumentów. Na drugim miejscu znajduje się Martell (9%). Poniżej 10% wskazań otrzymały także: Hennessy i Pliska (po 8%), Metaxa (7%) oraz Calvados (jedynie 2%). Więcej informacji na Wykresie 1.

indi 1
Niezależnie od tego, że marka Napoleon jest liderem rozpoznawalności wśród konsumentów, chęć jej spożywania i polecania (16% i 17% odpowiednio) jest niższa od Metaxy, którą chętnie spożywa i poleca co czwarta osoba (Wykres 2).

indi 2

Głównym powodem polecania tych marek jest ich wysoka jakość, którą deklaruje ponad połowa konsumentów. Kolejny powód to smak trunków ceniony przez prawie co drugą osobę (Wykres 3).

indi 3
Koniaki, brandy i winiaki przez ponad połowę badanych kupowane są w hipermarketach, a 48% konsumentów po zakup ulubionej marki udaje się do sklepu monopolowego. Co szósta osoba kupuje ulubioną markę koniaków, brandy czy winiaków w sklepie internetowym. Prawie co druga osoba wydaje na ulubioną markę alkoholi od 30 do 60 zł. Prawie połowa miłośników koniaków, brandy i winiaków deklaruje, że wydaje powyżej 60 zł za butelkę ulubionego trunku (Wykres 4).

indi 4
Wyniki badania umożliwiły również stworzenie profilu konsumentów koniaków, brandy i winiaków. Są to najczęściej mężczyźni, osoby w wieku 18-29 lat, osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy miast wielkości ponad 500 tys. (Wykres 5).

indi 5

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2019 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1 000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 5-6/2020

temat 03


degustacja banner