okl 2021 03


okl 2021 02

 

Rozmowa z Adamem Drozdowskim, członkiem zarządu Partner Center Sp. z o.o.

— Epidemia koronawirusa wpływa bezpośrednio na nasze życie i na większość gałęzi gospodarki. Jak na tym tle wygląda sytuacja w branży winiarskiej?
Nasza branża znalazła się z dnia na dzień w bardzo trudnej, kryzysowej sytuacji. Partner Center swoją działalność handlową opiera na obu głównych kanałach dystrybucji, jakim są Off Trade i HoReCa. Jednak wszystko zmieniło się wraz z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu epidemicznego związanego z rozwojem wirusa SARS-CoV2. Na skutek tego pojawiły się, decyzją władz państwowych, bardzo istotne ograniczenia, przede wszystkim w funkcjonowaniu sektora HoReCa. W tym miejscu trzeba podkreślić, że dla naszej firmy ten sektor jest niezwykle istotny, ponieważ współpracujemy zarówno z  międzynarodowymi, jak i  lokalnymi sieciami hoteli, a także z kluczowymi na rynku polskim restauracjami – w sumie w tym segmencie obsługujemy kilkuset klientów.

— Co zmieniło się w sektorze HoReCa po wprowadzeniu stanu epidemicznego i kolejnych, coraz bardziej restrykcyjnych ograniczeń?
Nasi partnerzy z poszczególnych kanałów dystrybucji zostali dotknięci ograniczeniami w różnym stopniu. Restauracje musiały zaprzestać normalnej działalności. Duża część z nich przestawiła się na realizację zamówień w systemie dowozów, starając się adaptować do nowej rzeczywistości, jednak nie wszyscy nasi partnerzy są przygotowani na taką formę ze względu na charakter prowadzonego biznesu. W najgorszej sytuacji znalazły się hotele, zarówno te sieciowe, jak i prywatne zmuszone do anulowania wszystkich bieżących rezerwacji oraz zamknięcia. Stawia to wszystkich naszych partnerów w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

— Jakie zatem rozwiązanie i pomoc zaproponowała firma Partner Center?
Najważniejszą wartością jest dla nas partnerstwo. Ze wszystkimi hotelami i restauracjami budujemy relacje od dawna i wiemy, że w tak trudnych chwilach musimy trzymać się razem. Razem też powinniśmy stawić czoła obecnemu kryzysowi. Dlatego postanowiliśmy nie czekać na pomoc ze strony państwa i rządu. Jeszcze zanim pojawiły się pierwsze założenia tzw. tarczy antykryzysowej, opracowaliśmy specjalny plan pomocy finansowej dla naszych odbiorców, polegający na rozłożeniu na dogodne raty ich zobowiązań finansowych. Specjalny plan długoterminowej spłaty został dostosowany do obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się branża i mamy nadzieję, że pozwoli na łagodniejsze przejście naszym partnerom przez najbliższe trudne miesiące. Rozwiązanie przedyskutowaliśmy z klientami i zostało w maksymalnie uproszczonej formie do nich przesłane.

— Jaka jest reakcja Waszych partnerów na przedstawione propozycje?
Rozmawiamy z nimi cały czas. Mamy świadomość, w jak trudnej i niepewnej sytuacji z dnia na dzień się znaleźli. Ale już wiemy, że nasze propozycje spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. W sytuacji, gdy nagle nasi partnerzy tracą większość swoich przychodów, to możliwość rozłożenia w długiej perspektywie czasu zobowiązań wydaje się najlepszym rozwiązaniem i realną pomocą. I to nas bardzo cieszy. Dotychczas otrzymane komentarze tylko to potwierdzają.

— Jaka będzie kondycja branży HoReCa po pandemii?
Nie wiemy, jak długo potrwa obecna sytuacja. Nie wiemy też jeszcze, jakie będą implikacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Z pewnością nie należy oczekiwać, że natychmiast po zlikwidowaniu wprowadzonych obostrzeń oraz gdy zagrożenie przeminie, hotele i restauracje zapełnią się klientami. To niemożliwe. To z pewnością będzie trwało długi czas. Dlatego musimy być wszyscy przygotowani na powolny proces powrotu do stanu sprzed epidemii. Będzie to wymagało ciężkiej pracy całej naszej branży, zarówno dostawców, hotelarzy, restauratorów, jak i konsumentów, ponieważ to wszystko w ich rękach.

— Zarówno Partner Center, jak i Państwa partnerzy z branży HoReCa, patrzą w niepewną przyszłość mimo wszystko z optymizmem…
To prawda. Nie poddajemy się i mamy głębokie przekonanie, że zaproponowana przez nas pomoc finansowa będzie jeszcze jednym elementem budującym silne relacje biznesowe i pozwoli na zbudowanie głębokiego zaufania do sprawdzonego partnera, jakim jest Partner Center. Ciężko pracujemy i trzymamy kciuki za jak najszybszy powrót do aktywnej działalności operacyjnej, koniec izolacji i ograniczeń, a również wreszcie – możliwość bezpośredniego spotkania z naszymi klientami i wzniesienia toastu znakomitym winem razem z przyjaciółmi. Nie zapominajmy, iż łatwo być partnerem w czasach, gdy biznes doskonale prosperuje. Ale prawdziwe partnerstwo w relacjach dostawca-klient widać wtedy, gdy pojawiają się problemy.

— Dziękuję za rozmowę.

Rynki Alkoholowe 5-6/2020

temat 03


degustacja banner