okl 2021 05


okl 2021 04

 

Słowo „piwo” w czasach prasłowiańskich oznaczało napitek albo napój. Był to więc kiedyś każdy, niekoniecznie alkoholowy napój spożywczy. Dzisiaj piwo należy do najczęściej i najchętniej spożywanych rodzajów alkoholu na świecie, tworzy segment rynku alkoholowego o wysokiej znajomości i rozpoznawalności wśród osób pijących lub kupujących alkohol.

Tradycje piwowarskie na ziemiach polskich sięgają najdawniejszych czasów. Wraz z rozwojem średniowiecznych miast nastąpił szybki rozwój browarnictwa. Ponowny, gwałtowny rozwój piwowarstwa w naszym kraju nastąpił w latach 90. XX w., kiedy rozpoczęła się prywatyzacja gospodarki, a co za tym idzie również browarów. Największe grupy piwowarskie na świecie zaczęły interesować się polskim rynkiem browarniczym, czego skutkiem był rozwój najnowocześniejszych browarów, a w efekcie wzrost spożycia piwa przez Polaków.
Jak pokazują wyniki analiz najnowszych badań przeprowadzanych przez CBM Indicator, piwo spożywa zdecydowana większość spośród pijących lub kupujących alkohol osób w Polsce (88%), a prawie połowa z nich uznaje je za ulubiony napój alkoholowy. Wyniki znajomości wspomaganej i spontanicznej pokazują, że respondenci nie mają problemów ze wskazaniem marek Liderem znajomości wspomaganej jest Lech, którego zna 75% badanych osób. Na drugim miejscu, z wynikiem o zaledwie 1 p.p. mniejszym, znajduje się piwo Tyskie (74%). W teście znajomości wspomaganej 3. miejsce wśród najczęściej wymienianych zajął Carlsberg (69%). Ponadto znajomość 20 innych marek piw przekracza 50% wskazań, co pokazuje na duże rozdrobnienie rynku.

Tyskie górą
Wyniki znajomości spontanicznej prezentują się nieco inaczej. Najwyższy wynik wskazań uzyskała marka Tyskie, której znajomość wykazuje co druga osoba. Na 2. miejscu pojawiły się ex equo Lech i Warka (po 34%). Na 3. miejscu znalazł się Żywiec z wynikiem 33% wskazań. Szczegółowe dane dotyczące spontanicznej i wspomaganej znajomości marek znajdziemy na wykresie 1.

indi 1
Wśród najchętniej spożywanych piw na 1. miejscu znalazło się Tyskie. Niemal co piąta osoba deklaruje, że preferuje tę właśnie markę. Drugą pozycję w tej kategorii zajmuje Żywiec wskazywany przez 15% konsumentów, natomiast na 3. miejscu z wynikiem o 3 p.p. niższym znalazły się produkty sygnowane przez Heineken. Szczegółowe dane dotyczące najczęściej wybieranych przez konsumentów marek piwnych znajdziemy na wykresie 2.

indi 2

Najchętniej polskie
Zdecydowana większość (82%) konsumentów deklaruje, że wybiera przede wszystkim piwa krajowe. Co piąta osoba spożywa trunki czeskie, a 15% respondentów preferuje również niemieckie. Szczegółowy rozkład odpowiedzi dotyczących tego, z jakiego kraju pochodzenia piwa najczęściej kupują Polacy, znajdziemy na wykresie 3.

indi 3Wyniki badania pokazują, że ponad 25% spośród osób badanych preferuje spożywanie piw smakowych. Konsumenci najchętniej decydują się na smak jabłkowy (38%) lub cytrynowy (35% ). Więcej informacji na temat preferowanych rodzajów piw smakowych znajdziemy na wykresie 4.

indi 4
Zdecydowana większość, bo aż 77% respondentów, deklaruje, że woli spożywać piwo bez dodatkowego soku. Jednak jeżeli ktoś decyduje się na spożycie piwa z sokiem, to najczęściej wybiera malinowy (70%). Co dziesiąta osoba dodaje również sok imbirowy. Więcej danych na temat rodzaju soku dodawanego do piwa zawiera wykres 5.

indi 5
Wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBM Indicator umożliwiły również stworzenie profilu konsumentów piw. Są to najczęściej mężczyźni, osoby w wieku powyżej 60 lat, osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy miast wielkości 100-200 tys. Szczegółowe dane na temat znajdziemy na wykresie 6.

indi 6

Kolejna XXXVI tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2019 r. Badaniu poddano reprezentatywną kwotową próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1 000 osób. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Obecnie CAWI jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się metod marketingowych.

Rynki Alkoholowe 7/2020

temat 05


degustacja banner