okl 2021 07


okl 2021 06

 

Format: A4 - szer. 210 mm x wys. 297 mm
druku na spad szer. 213 mm x wys. 303 mm
(po 3 mm z każdej krawędzi zewnętrznej)
Papier:
okładka 200 g/m² (kreda matowa, z zewnątrz folia matowa),
wnętrze 135 g/m² (kreda matowa)
Kolorystyka:
CMYK, bez kolorów dodatkowych

Materiały przyjmowane do druku

Materiały gotowe do druku.
Za materiały gotowe do druku uznajemy wyłącznie materiały w formie elektronicznej. Przyjmujemy pliki w formacie PDF, EPS, z osadzonymi bitmapami i fontami zamienionymi na krzywe (jeśli nie zostały osadzone). Akceptujemy również prace zapisane jako TIF. Prace powinny być przygotowane w przestrzeni kolorystycznej CMYK, z 3 mm spadem odpowiednim do zamówionego formatu (modułu), w rozdzielczości 300 dpi. Nie gwarantujemy dobrej jakości druku oraz traktowania materiałów jako gotowych, o ile nie spełniają one powyższych wymagań.

Materiały do opracowania.
W razie zlecenia wydawcy zamieszczenia oferty bądź ogłoszenia ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednie materiały (slajdy, zdjęcia, logo), makietę (odręczny projekt) i maszynopis tekstu. Przyjmujemy również materiały na nośnikach komputerowych. Wszelkie znaki graficzne przeznaczone do reprodukcji, jak: logo, rysunki, zdjęcia, diapozytywy itp. muszą być bardzo dobrej jakości. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość druku znaków, zdjęć i diapozytywów, które nie spełniają warunków technicznych niezbędnych do dobrej reprodukcji. Zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia ich do druku. W cenę podstawową modułu ogłoszeniowego wliczone jest standardowe opracowanie typograficzne. Za wykonanie dodatkowych usług na życzenie klientów, np. opracowanie graficzne, montaż zdjęć lub zrobienie ogłoszenia wg wstępnego projektu doliczamy 10% ceny modułu. Dostarczone materiały po wykorzystaniu archiwizujemy w wydawnictwie, o ile klient nie zaznaczy wyraźnie żądania zwrotu w zamówieniu na druk ogłoszenia. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszeń na konkretne strony lub okładki w przypadku wyczerpania powierzchni tych stron. Zamówienia na zamieszczanie ofert i materiały przyjmujemy do dnia 20 każdego miesiąca, jeśli ogłoszenie ma się ukazać w miesiącu następnym. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia lub oferty i wystawienia faktury VAT jest nadesłanie w terminie prawidłowo wypełnionego i podpisanego zamówienia oraz materiałów do druku.

temat 07


degustacja banner