okl 2021 05


okl 2021 04

 

Wyniki badań przeprowadzanych cyklicznie przez CBM Indicator potwierdzają, że wódki są jedną z najpopularniejszych kategorii alkoholu w Polsce. Różnorodność produkcji pozwala znaleźć markę idealnie pasującą do potrzeb konsumenta. Analizy najnowszych badań pokazują, że niemal połowa spośród ankietowanych Polaków zadeklarowała spożywanie wódek czystych w ciągu ostatniego miesiąca. Natomiast spożywanie wódek smakowych w tym czasie potwierdza 38% respondentów.

Którą markę polecają konsumenci?
Najchętniej wybieraną marką wódek czystych jest Finlandia, którą wskazało 27% konsumentów. Jest to również marka, którą konsumenci najchętniej są skłonni polecić innym (ponad 1/3 wskazań). Najważniejszym powodem polecania tej marki jest – jak wynika z odpowiedzi respondentów – jej wysoka jakość (55%), a także smak (45%) i prestiż (24%).
W przypadku drugiej na liście pod względem popularności spożycia – marki Krupnik, najważniejsze kryteria polecania to: wyjątkowy smak (70%), jakość (30%), a także dostępność i cena (po 22%). Szczegóły znajdują się na wykresie 1.

indi 1
Podobnie wyglądają preferencje konsumentów wódek smakowych. Najchętniej spożywanymi markami są Soplica (26%) i Finlandia (22%). Natomiast najczęściej polecaną marką jest Finlandia, którą wybrało 32% respondentów. Na drugiej pozycji lokuje się Soplica z wynikiem 24%.
Tę pierwszą markę konsumenci doceniają za jej smak (53%), jakość (49%) i prestiż (32%). Natomiast Soplica wyróżnia się nie tylko wyjątkowym smakiem (75%), ale również jakością (28%) i ceną (20%). Szczegóły na ten temat znajdziemy na wykresie 2.

indi 2

Atrakcyjność opakowania a promocje
Wyniki badań wyraźnie pokazują, że atrakcyjność opakowania w przypadku wódek zarówno czystych, jak i smakowych, nie jest kluczowym kryterium, który przekonuje konsumentów do zakupu marki lub jej polecania innym.
Natomiast jeżeli chodzi o atrakcyjność opakowania, to większości osób kojarzy się z rodzajem promocji, takim jak np. butelka ozdobna lub z limitowanej kolekcji. Dlatego w trakcie badania respondenci zostali proszeni o wskazanie rodzaju opakowania promocyjnego, które uważają za najbardziej atrakcyjne. Jak się okazuje, największą uwagę przykuwa zestaw promocyjny z gadżetem (45% wskazań wśród konsumentów wódek czystych i 47% smakowych), który pozostaje niezmiennym liderem najbardziej atrakcyjnego opakowania wśród konsumentów. Na drugim miejscu znajduje się ozdobna butelka, wybrało ją po 29% konsumentów wódek czystych i smakowych. Natomiast najmniej atrakcyjnym opakowaniem dla osób badanych jest pudełko kartonowe – odpowiednio 7% i 5% wskazań. Więcej informacji na ten temat zawiera wykres 3.

indi 3
W przypadku promocji, to najbardziej atrakcyjnym jej rodzajem dla konsumentów okazuje się: „Taka sama cena za większe opakowanie”. Blisko 50% koneserów wódek czystych oraz 39% konsumentów wódek smakowych wybrała tę opcję. Nieco mniejszy odsetek osób wskazuje również „niższą cenę za opakowanie tej samej wielkości”. Najmniej osób zwraca uwagę na gratisowe dodatki do napojów typu szklanka albo sok – odpowiednio 14% i 11%. Szczegóły na wykresie 4.

indi 4

XXXVII tura badań rynku napojów alkoholowych w Polsce została przeprowadzona przez Centrum Badań Marketingowych Indicator w grudniu 2019 r. Badaniu poddano reprezentatywną próbę dorosłych mieszkańców Polski liczącą 1000 osób. Pomiar został przeprowadzony techniką ankiety on-line na panelu konsumenckim inetpanel.pl.

Rynki Alkoholowe 10/2020

temat 05


degustacja banner